บริการของศูนย์คอมฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดทำการเวลา 08.00 - 17.00 น. ทุกวันทำการ ให้บริการสำหรับ คณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ และให้คำปรึกษาด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ การติดตั้งและการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

การติดต่อที่ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน

สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข 02-2184841 และอีเมล์ได้ที่ [email protected]

บริการด้านซอฟแวร์

ารติดตั้ง MS-Windown - Ms-Office - โปรแกรมป้องกันมัลแวร์ - SPSS - Auto Desk และโปรแกรมอื่น ๆ

บริการด้านโปรแกรมออนไลน์

MS-Office 365 , Google Apps , การใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย - การใช้งาน VPN

บริการความช่วยเหลือออนไลน์

การให้ความช่วยเหลือคณาจารย์และบุคลากร โดยใช้โปรแกรม TeamViewer ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงาน

บริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์

บริการเพื่อดูแลคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เฉพาะหน่วยงานที่สังกัดคณะอักษรศาสตร์ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ระบบ Helpdesk หรือทางโทรศัพท์ 84841

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความรู้ทั่วไป / ข่าวประชาสัมพันธ์ / และบทความทางด้านสารสนเทศ

ท่านต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่?

ท่านสามารถส่ง Ticket ในหน้า One Stop Service และสามารถติดตามผลการตรวจช่อมได้ตลอดเวลา

การดำเนินงานของเรา

การดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ผ่านมา

โปรแกรมลิขสิทธิ์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และงานของมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตาม ข้อตกลงของแต่ละโปรแกรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทโดย
1. สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยงาน
2. สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล